فرم استخدام نیرو
مشخصات متقاضی
نام
نام خانوادگی
شماره شناسنامه
کد ملی
 
نام پدر
محل صدور شناسنامه
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
دانشگاه
معدل
سال اخذ مدرک
استان محل سکونت
شهرستان محل سکونت
آدرس محل سکونت
شماره تلفن همراه
شماره تلفن ثابت
کد تلفن
کارت پایان خدمت:
جنسیت :
تصویر متقاضی
 
تصویر کارت ملی
 
تصویر شناسنامه
 
تصویر مدرک تحصیلی
 
1.  تصویر فیش بانکی :بروزرسانی کد امنیتی